Ryssen kommer - Axmar 1721

På Kristi Himmelsfärdsdag 1721 påbörjade den ryska galärflottan sin tredje attack på Sverige sedan Karl XII:s död. Större delen av Axmar bruk lades i aska; masugnen, en hammare, herrgården med kringliggande ekonomibyggnader, sjöbodar och bostäder brändes. Den ryska flottan fortsatte därefter att härja längs resten av Norrlandskusten.
  
Förstörelsen av bruket den 18 maj 1721 har satt sin prägel på området. Flera platser bär ännu namn efter händelserna, och arkeologiska fynd går att knyta till den ryska närvaron. Bruket reste sig ur askan genom patron Brita Behms förtjänst, ”Järn-Brita” även kallad. 

Utställningen skildrar den historiska händelsen, dess efterverkningar och de inblandade parterna. Intressanta platser i området finns utmärkta. Se historiska föremål, reproduktioner och bilder. Utställningen pågår 1 juli–20 augusti.

Produktion: Länsmuseet Gävleborg i samarbete med Länsstyrelsen Gävleborg och Föreningen Hyttan

Utställningen invigs kl 14 av Anders Wesslén, Länsmuseet Gävleborg.

Tid: 1 juli Kl 12-18 
Plats: Båthuset i Axmar bruks hamn


För mer information om öppettider etc. besök Axmar bruks hemsida: www.axmarbruk.se

Datum: 1 juli