Brukens Dag i Axmar

Länsmuseets arkeologer Bo Ulfhielm och Maria Björck visar och berättar om den arkeologiska utgrävning de jobbar med i Axmar, på en plats där det tidigare stått gamla arbetarbostäder. Bostäderna revs under 1880-talet och inga synliga spår finns kvar ovan mark. Genom utgrävningar kan vi lära oss mer om hur det sett ut på platsen, hur husen var byggda och hur man levde i ett arbetarhushåll på landsbygden.

Tid: Söndag 5 augusti kl 13-17
Plats: Axmar bruk

(Det är lätt att ta sig till platsen. Ligger vid en väg)Ryssen kommer - Axmar 1721
På Kristi Himmelsfärdsdag 1721 påbörjade den ryska galärflottan sin tredje attack på Sverige sedan Karl XII:s död. Större delen av Axmar bruk lades i aska; masugnen, en hammare, herrgården med kringliggande ekonomibyggnader, sjöbodar och bostäder brändes. Den ryska flottan fortsatte därefter att härja längs resten av Norrlandskusten.
   
Förstörelsen av bruket den 18 maj 1721 har satt sin prägel på området. Flera platser bär ännu namn efter händelserna, och arkeologiska fynd går att knyta till den ryska närvaron. Bruket reste sig ur askan genom patron Brita Behms förtjänst, ”Järn-Brita” även kallad. 

Utställningen skildrar den historiska händelsen, dess efterverkningar och de inblandade parterna. Intressanta platser i området finns utmärkta. Se historiska föremål, reproduktioner och bilder. Utställningen pågår 1 juli–20 augusti.
Produktion: Länsmuseet Gävleborg i samarbete med Länsstyrelsen Gävleborg och Föreningen Hyttan

Föredrag av Anders Wesslén från Länsmuseet Gävleborg 5 augusti kl 14
Plats: Båthuset i Axmar bruks hamn


För mer information om öppettider etc. besök Axmar bruks hemsida: www.axmarbruk.se


Välkommen - Fri entré!
Några rullar ståltråd, en tång och några exempel på föremål i trådslöjd.

Datum: 5 augusti