Utdelning av Rettigs Konstnärsstipendium

Stipendiet delas ut vartannat år till en konstnär som jobbar med samtidens frågor.

Årets stipendium tilldelas Ella Tillema.
Juryns motivering:
”Med ett rakt och kompromisslöst tilltal förenar Ella Tillema det poetiska och det aktivistiska. Hennes konstnärskap tar sig an brännande frågor om samtid och framtid. I fokus står systemet och hur vi kan mobilisera motstånd mot dess förtryckande mekanismer. Det sårbara hos människor och landskap är ett återkommande motiv i Ella Tillemas måleri. Målningarna används i installationer som omsluter betraktaren och öppnar sinnena för existentiella bråddjup. De politiskt brännande ämnena återkommer både i Tillemas textbaserade arbeten, skapade med humorn som vapen i pamflettens tillgängliga form, och i hennes musik med punken som stark klangbotten.”

2015 gick stipendiet till Knutte Wester vars utställning Plats utan namn nu finns att se på museet.

Tid: Söndag 26 november kl 14
Plats: Länsmuseet Gävleborg, Södra Strandgatan 20 Gävle

Välkommen - Fri entré!


Datum: 26 november