Stadsvandring

Stadsträdgården - kulturhistorisk vandring med inslag av både grönska och konst
Stadsträdgården är ett av de populäraste grönområdena i centrala Gävle, och har så varit ända sedan de tidigaste delarna anlades under början av 1840-talet. Under vandringen tittar vi närmare på områdets historia, planteringar och offentliga konst. Ciceroner under vandringen är: Ulrika Olsson, byggnadsantikvarie på Länsmuseet Gävleborg och Anna-Karin Gävert, landskapsarkitekt, Cristian Jansson, parkingenjör och Björn Norberg, intendent för offentlig konst, samtliga Gävle kommun. 

Tid: Tisdag 19 juni kl 18 
Plats: Stadsträdgården i Gävle  (Samling kl 18 i Stadsträdgården, vid sittplatserna kring Milles verk Fem musicerande genier)

Välkommen - kostnadsfritt!


Datum: 19 juni