Trädgårdskonst

Att odla sin trädgård är en konst med djupa historiska rötter. Trädgårdens dofter, färger, ljud och smaker engagerar alla sinnen. Det säger sig självt att trädgården också har blivit ett uppskattat motiv för konstnärer. Utställningen Trädgårdskonst visar de mångskiftande uttrycken hos äldre tiders trädgårdar, från enkla grönsaksodlingar till magnifika parker där hela landskap omformats och tagits i anspråk. I utställningen visas måleri ur Länsmuseet Gävleborgs samlingar från 1800-talets början fram till 1980-talet. 

Utställningen pågår 19 maj – 10 juni. 

Tid: Invigning lördag 19 maj kl 13
Plats: Tallbo, Ecke Hedbergs konstnärshem i Järbo

Läs mer på om Tallbo här: tallbo.se

Välkommen!

Bild: Wilhelmina von Scheele. Akvarell av Bror Hillgren


Datum: 19 maj