Forntida järnframställning och smide

Kulturmiljöpedagog Richard Schill från Länsmuseet Gävleborg berättar om forntida järn i olika stadier och former. Vilka spår finns kvar efter järnhanteringen i Gävleborg för 1000-2000 år sedan? Hur kan det ha gått till att framställa järn av myrmalm, och vilka föremål tillverkades? Hur påverkade handeln med järn de bygder där tillverkningen skedde?

Tid: Tisdag 10 juli kl 17
Plats: Koversta gammelby, Österfärnebo

Välkommen - Entré 40 kr

Några rullar ståltråd, en tång och några exempel på föremål i trådslöjd.

Datum: 10 juli