Textil förr, nu och i framtiden

En föreläsning om föreställningar om textilier i bred bemärkelse
Vilka idéer cirkulerar om textil och kvalitet idag och varför har de dominerande föreställningarna blivit dominanta? I föreläsningen kommer textilexperten Leili Mänder att svara på dessa frågor med historiskt perspektiv samt med en kunskaps/vetenskapskritisk förankring. Leili kommer att diskutera frågor som: vilka material fokuserar vår nuvarande produktion på och varför? Vilka dominerande idéer finns det kring kvalitet, material och pris på textil? Vilken kunskap sprider textilproducenter och varför? Vad kan vi veta om textil egentligen, så som produktionen ser ut idag, och hur ska vi förhålla oss till det?

Föreläsare är Leili Mänder, textilexpert och skapare av Instagramkontot Lagningsaktivisterna

Tid: Söndag 7 oktober kl 14
Plats: Hörsalen, Länsmuseet Gävleborg (begränsat antal platser)

Välkommen - Fri entré!

Foto: Eva Karlsson
Datum: 7 oktober