Trädgårdarna i Axmar Bruk


En utställning om bruksträdgårdarna och trädgårdsarkeologi.

För att säkerställa skötseln av Axmar bruks trädgårdar behövdes ett vårdprogram. Inom det arbetet gjordes växtinventeringar och arkeologiska undersökningar av trädgårdarna. Historiska kartor visar också ett system av trädgårdsgångar men även odlingsytor som kryddgård, kålhage och fruktträdgård. 

Utgrävningarna gjordes både vid den gamla, nu rivna, huvudbyggnaden och vid det före detta växthuset. Framför den gamla huvudbyggnaden hittades flera generationer av trädgårdsgångar ovanpå varandra. Den äldsta kunde dateras genom ett mynt från år 1670.

Vid före detta växthuset hittades den tidigare entrén där grindstolpar stått på var sida av trädgårdsgången. De fynd som gjordes var bland annat skärvor av handdrejade planteringskrukor och glaserade blomkrukor.

Arkeolog Inga Blennå, Länsmuseet Gävleborg, inviger.

Utställningen pågår 30 juni-19 augusti
► Mer om utställningen​

Tid: Lördag 30 juni kl 12 
Plats: Axmar Bruk, Båthuset nära Axmarbrygga Havskrog

Välkommen - Fri entré

Datum: 30 juni