Vandring på Gamla kyrkogården

Ulrika Olsson, byggnadsantikvarie på Länsmuseet Gävleborg, Björn Norberg, intendent för offentlig konst på Gävle Konstcentrum och Malin Degermark, trädgårdsingenjör vid kyrkogårdsenheten i Gävle, tar er med på en vandring på Gamla kyrkogården i Gävle. Vi pratar om platsens historia och några av de personer som vilar här, om konsten och konstnärerna bakom verken, samt – och inte minst – om hur området utvecklas idag och hur kyrkogårdsenheten jobbar med det.

Vandringen tar cirka en timme och är kostnadsfri.

Tid: Tisdag 16 augusti kl 18 
Plats: Samling kl 18 vid stora entrén mot Anges von Krusenstjernas allé

Välkommen!

Datum: 16 augusti