Kvinnorna på bruken

Järnbruken var beroende av både kvinnor och män för att produktionen skulle fungera. Men vilka roller hade kvinnorna på bruken och hur såg deras vardag ut? Ann Nilsén från Länsmuseet Gävleborg berättar om mäktiga kvinnliga brukspatroner, hårt arbetande smedshustrur och de tjänarinnor som höll herrgårdslivet igång.

Tid: Tisdag 25 september kl 19
Plats: Gysinge Folkhögskola, Gysinge

Välkommen!
Datum: 25 september