Multiversum

Välkommen till invigning

En mångdimensionell utställning av konstnären Åsa Langert och tonsättaren Jens Hedman.

Multiversum aktiverar syn, hörsel, känsel och rumsuppfattning. Här blandas musik, bild och tredimensionella verk som kan upplevas av alla oavsett ålder, bakgrund och eventuella funktionsvariationer. Har man till exempel nedsatt hörsel upplevs utställningen med syn och känsel.

Multiversum erbjuder en utställningsupplevelse för alla sinnen och pågår 1 december – 3 februari 2019.

Tid: Lördag 1 december kl 14 
Plats: Länsmuseet Gävleborg, Södra Strandgatan 20 Gävle

Välkommen - Fri entré!

Datum: 1 december