Fönster – husets ögon

Vandring i centrala Gävle där vi tittar närmare på fönster – husets ögon.

Fönstren ger huset karaktär. Storlek, utformning, material, dimensioner och färgsättning har stor betydelse för hur vi uppfattar en byggnad. Tillsammans tittar vi på bevarade och utbytta fönster och lär oss hur stilarna har skiftat under 1800- och 1900-talen. 

Vi uppmärksammar hållbarhetsveckan.

Tips: Kom gärna till Länsmuseets hörsal söndag 3 maj. Då hålls ett föredrag på temat Fönster.

http://lansmuseetgavleborg.se/SV/Events/7070/Fonster-husets-ogon

Ciceron: Ulrika Olsson, byggnadsantikvarie, länsmuseet.
Tid: Tisdag 24 mars kl 15.
Samling: Engelbrektsgatan 1, Gävle

Välkommen – Fri entré!
Tre byggnader med olika fönster. Gatubild.


Datum: 24 mars