Att renovera en trädgård kan vara ett äventyrFrån den första upptäckarglädjen där varje ny planta som dyker upp ger nytt bränsle till funderingar, att söka efter äldre fotografier, intervjua grannar och släktingar och att söka spår av igenväxta gångar och rabatter. Till det hårda arbetet med spade och grepe för att återställa det som en gång var.

Ann Nilsén från Länsmuseet Gävleborg visar bilder och berättar. Erfarenheter har Ann bland annat skaffat sig genom sina egna två gamla trädgårdar, en i en bondby i Hälsingland och en i Villastaden i centrala Gävle.

Föredraget ges i samband med Hälsingegårdsdagarna 30-31 maj 2020.

Erik-Anders hemsida.

Tid: Lördagen 30 maj kl 11
Plats: Världsarvsgården Erik-Anders i Asta, Söderala
Kostnad: 100 kronor, biljetter säljs på plats. Begränsat antal platser


Tre personer framför ett äldre hus med klätterväxt


Datum: 30 maj