2016-01-29
Under 2015 har vi haft möjlighet att blicka bakåt lite och sammanställa vad som gjorts inom uppdragsarkeologin på Länsmuseet de senaste 25 åren (vi tre, som arbetar med arkeologi på museet nu, har varit anställda nästan lika länge). Med medel från Länsstyrelsen har vi gått igenom framförallt det digitala materialet på servern. Arbetet är en del i Riksantikvarieämbetets satsning på DAP, Digital Arkeologisk Process, ett projekt som syftar till att på olika sätt tillgängliggöra fornminnesinformation.

2016-01-22
2016 har startat med ett mycket viktigt ärende för oss på kulturmiljöavdelningen, nämligen det om Gävle hamns rivningsansökan av Villa Sjötorp, som ligger på Norrlandet. Idag är sista svarsdatumet på remissen och vi har under eftermiddagen lämnat vårt yttrande vidare till Samhällsbyggnad Gävle.