2016-01-22
2016 har startat med ett mycket viktigt ärende för oss på kulturmiljöavdelningen, nämligen det om Gävle hamns rivningsansökan av Villa Sjötorp, som ligger på Norrlandet. Idag är sista svarsdatumet på remissen och vi har under eftermiddagen lämnat vårt yttrande vidare till Samhällsbyggnad Gävle.