Arkeologidagen

Vandring bland bronsåldersrösen vid Moningssand Gnarp

Kom med och upplev bronsålderslandskapet i nordöstra Hälsingland! Vi besöker de tre imponerande gravrösena väster om Torparviken vid Moningssand, som ligger på rad vid den tidigare havslinjen. Gravarna är inte arkeologiskt undersökta men berättar ändå mycket om bronsålderns samhälle. Länsmuseet Gävleborgs arkeolog Inga Blennå visar och berättar.

Tid: Söndag 27 augusti kl 13, samling vid skylten ”Forngravar”.
Klockan 13.30 -14.30, vandring bland gravar från Bronsåldern tillsammans med arkeolog Inga Blennå.

Plats: Vi träffas vid den blåmålade vandringsleden i Moningssand (Gnarp), intill Träskylten ”Forngravar” och går tillsammans ca 1 km fram till gravrösena.
Tillgänglighet: Bitvis krävande promenad, ej möjligt att ta sig fram med rullstol. 

Välkommen - Kostnadsfritt!
Datum: 27 augusti