Visning av Knutte Westers utställning

Visning av Knutte Westers utställning Plats utan namn

Knutte Westers verk är omskakande och drabbande. De berör oss in i märgen och tvingar oss att reflektera. I vart och ett finns en berättelse om möten med individer som lever i ett utanförskap, marginaliserade i samhället. Oftast rör det sig om barn: barn på flykt, barn som tvingas leva gömda, barn i hemlösa familjer och barnhemsbarnen som ingen vill ha. 

Verken växer fram i långsamma processer, i ett nära samspel mellan människor, berättelser och platser. I utställningen visas bronsskulpturer, foto och film tillsammans med en serie akvareller ur den internationellt uppmärksammade filmen Horungen. Bilder och berättelser från olika tider och platser flätas samman och blir till en, bilden av barndomen som vi alla bär med oss som en inre plats. 

Utställningen pågår till 7 januari 2018.

Tid: Söndag 22 oktober kl 14 
Plats: Länsmuseet Gävleborg Södra Strandgatan 20 Gävle

Välkommen - Fri entré!

Figur med gorillahuvud och som är klädd i folkdräkt står med fötterna i vatten.

Datum: 22 oktober