Utdelning av Rettigs Konstnärsstipendium

Stipendiet delas ut vartannat år till en konstnär som arbetar med samtidens frågor.

Årets stipendium tilldelas Ella Tillema.
Juryns motivering:
”Med ett rakt och kompromisslöst tilltal förenar Ella Tillema det poetiska och det aktivistiska. Hennes konstnärskap tar sig an brännande frågor om samtid och framtid. I fokus står systemet och hur vi kan mobilisera motstånd mot dess förtryckande mekanismer. Det sårbara hos människor och landskap är ett återkommande motiv i Ella Tillemas måleri. Målningarna används i installationer som omsluter betraktaren och öppnar sinnena för existentiella bråddjup. De politiskt brännande ämnena återkommer både i Tillemas textbaserade arbeten, skapade med humorn som vapen i pamflettens tillgängliga form, och i hennes musik med punken som stark klangbotten.”

Läs mer om Emma Tillema här ellatillema.se

2015 gick stipendiet till Knutte Wester vars utställning Plats utan namn nu finns att se på museet.

Läs mer om Rettigs Konstnärsstipendium

Tid: Söndag 26 november kl 14
Plats: Länsmuseet Gävleborg, Södra Strandgatan 20 Gävle

Välkommen - Fri entré!

Datum: 26 november