Guidade visningar i museet

Konstintendent Kristina Lindkvist visar och berättar om designföremål och konst.

Kl 13  Gunnar Cyréns verk 
Kl 14  Knutte Westers utställning Plats utan namn

Tid: Söndag 10 december kl 13-15
Plats: Länsmuseet Gävleborg, Södra Strandgatan 20 Gävle

Välkommen - Fri entré!
Datum: 10 december