Kärlek och vänskap under 1700-talet

Kärlek och vänskap under 1700-talet, ur unga adelsmäns perspektiv
Eva Joelsson, Stockholms Universitet, forskar kring känslohistoria och har i sin avhandling studerat brev från några adelsmän till deras gemensamme vän Clas Julius Ekeblad. Breven är skrivna mellan 1765 och 1771. De är mycket känslosamma och handlar om vänskap, kärlek och sexualitet. Att vara känslosam och sentimental tillhörde idealen under 1700-talet och i breven berättas om synen på relationen mellan könen när det kommer till kärlek och sexualitet. Länsmuseets konstsamling innehåller flera porträtt från 1700-talet och framåt.  Genom föredraget kan vi förstå tidsandan bättre och porträtten får mer liv.

Tid: Söndag 11 februari kl 14 
Plats: Länsmuseet Gävleborg, Södra Strandgatan 20 Gävle

Välkommen - Fri Entré!

Datum: 11 februari