Fiskarkapell längs södra Norrlandskusten

Visste du att det finns 39 bevarade fiskarkapell längs norrlandskusten?
Där finns också spår av tidigare kapell och begravningsplatser.

Länsmuseets antikvarier Daniel Olsson och Bo Ulfhielm samt Lars Nylander från Hälsinglands Museum har tillsammans skrivit boken Fiskarkapell i Gästrikland och Hälsingland. Här berättar de mer om fiskarkapellen och deras historia.

I centrum för berättelsen står havet, som gav förutsättningar för ett omfattande fiske längs den södra norrlandskusten och de fiskelägen där kapell uppfördes från 1600-talet och framåt.  Det blir även utblickar mot Medelpad och Ångermanland och det pågående projektet med att kartlägga fiskarkapellen där. 

Tid: Söndag 18 februari kl 14
Plats: Länsmuset Gävleborg Södra Strandgatan 20 Gävle

Välkommen - Fri entré!2018 är utsett till Europaåret för Kulturarv, Länsmuseet Gävleborg är en del av det. En unik chans att ta tillvara och visa kulturarvens betydelse i vår region, nationellt och internationellt. Under kulturarvsåret 2018 kommer evenemang att visas överallt i Gävleborg och över hela Europa.
Läs mer: https://ec.europa.eu/culture/european-year-cultural-heritage-2018_en
https://www.raa.se/aktuellt/om-aktuella-fragor/europaaret-for-kulturarv-2018/

Storjungfruns kapell. Foto: Daniel Olsson Länsmuseet Gävleborg.

Datum: 18 februari