Skogsfinnar i Gävleborgs län

Sverige och Finland har en gemensam historia som går långt tillbaka i tiden. Under slutet av 1500-talet och in i nästa århundrade kom flera skogsfinska nybyggare bland annat till Gävleborgs län. Skogsfinnarna hänvisades till obebodda allmänningar i utmarkslägen. Kronan lockade med skattefria år och det var viktigt att inte de nya bosättningarna inkräktade på böndernas fäbodskogar. Man byggde rökstugor med rökugnar som värmekälla och livnärde sig bland annat på storskaligt svedjande och boskapsskötsel.
Föreläsningen handlar om den skogsfinska kulturen allmänt men med fokus på finnbosättningarna i Gävleborgs län. 

Föreläsaren Maud Wedin är ordförande i det skogsfinska nätverket Finnsam och har disputerat med avhandlingen Den skogsfinska kolonisationen i Norrland.

Tid: Lördag 5 maj kl 14
Plats: Länsmuseet Gävleborg, Södra Strandgatan 20 Gävle

Välkommen -fri entré!


2018 är utsett till Europaåret för Kulturarv, Länsmuseet Gävleborg är en del av det. En unik chans att ta tillvara och visa kulturarvens betydelse i vår region, nationellt och internationellt. Under kulturarvsåret 2018 kommer evenemang att visas överallt i Gävleborg och över hela Europa. 
Läs mer: https://ec.europa.eu/culture/european-year-cultural-heritage-2018_en
https://www.raa.se/aktuellt/om-aktuella-fragor/europaaret-for-kulturarv-2018/

Datum: 5 maj