Vi kan inte tänka på mormor hela tiden

Fotografen Issa Touma och författaren Max Hebert har i fotografier, en kortfilm och texter gestaltat äldre människors relationer, personligheter och åsikter. 
I utställningen växlar perspektiven, från det sårbara och outredda, till det kraftfulla och gränsöverskridande. Arbetet har pågått under flera månader och har på så sätt skapat ett stort förtroende och en närhet till de som har deltagit. 
I utställningen ingår också några fotografier som de deltagande äldre personerna har tagit på varandra och på människor som har besökt dem. 
Ett samarbetsprojekt mellan Länsmuseet Gävleborg, Foajé X och PRO Hamrånge. 

Tid: Lördag 16 juni kl 13
Plats: Länsmuseet Gävleborg, Södra Strandgatan 20 Gävle

Samtidigt pågår på Konstcentrum
ISSA TOUMA 
FREE OR SAFE / TRYGG ELLER FRI
Utställningen gestaltar en reflektion av Toumas tid som fristadskonstnär i Gävle. Bland annat kommer Konstcentrum uppmärksamma Toumas många framgångar under åren; såsom erhållandet av internationella priser, resor, workshops, föreläsningar, utställningar och produktioner kommer kunna följas i en tidslinje för att visa på konstnärens stora engagemang och produktivitet. http://www.gavlekonstcentrum.se/​

Vernissage för båda utställningarna lördagen den 16 juni
13.00  Vi kan inte tänka på mormor hela tiden på Länsmuseet Gävleborg
14.30  FREE OR SAFE/TRYGG ELLER FRI på Konstcentrum Datum: 16 juni