Multiversum

Välkommen till invigning

En mångdimensionell utställning av konstnären Åsa Langert och tonsättaren Jens Hedman.

Multiversum aktiverar syn, hörsel, känsel och rumsuppfattning. Här blandas musik, bild och tredimensionella verk som kan upplevas av alla oavsett ålder, bakgrund och eventuella funktionsvariationer. Har man till exempel nedsatt hörsel upplevs utställningen med syn och känsel. Multiversum är en upplevelse för alla sinnen, utställningen pågår till och med 3 februari 2019.

Åsa Langert och Jens Hedman presenterar utställningen vid invigningen.

Tid: Lördag 1 december kl 14 
Plats: Länsmuseet Gävleborg, Södra Strandgatan 20 Gävle

Välkommen - Fri entré!

Datum: 1 december