Retorik och praktik

En studie av Gestriklands hemslöjdsförening 1912-1930.
Rose Ericsson har trängt bakom retoriken för att kunna ge en mer nyanserad bild av den tidiga hemslöjdsrörelsen i sin doktorsavhandling. Vi får ta del av Gestriklands hemslöjdsförenings historia och arbete. Ett stort antal hittills anonyma slöjdare har lyfts fram. Två av landskapets ortstypiska textila tekniker, näversöm så kallad gästrikenäversöm och pinnspets har analyserats. 

Till grund för doktorsavhandlingen ligger främst Hedvig Ulfsparres och Gestriklands hemslöjdsförenings arkiv och textilier bevarade i Ovansjö, Järbo och Svärdsjö. Genom studier av hittills obeforskade arkiv på Länsmuseet Gävleborg har Gestriklands hembygdsförenings tidigare verksamhet kunnat belysas och en mer nyanserad bild av hemslöjdsrörelsen fått träda fram. Föreläsare Rose Ericsson berättar.

Arrangör: Gästrike Hälsinge hemslöjdsförbund

Tid: Lördag 10 november kl 13
Plats: Länsmuseet Gävleborg, Södra Strandgatan 20 Gävle

Välkommen - Fri entré!


Datum: 10 november