Teaterprat med Folkteatern

Rörelser i Hälsingland
Med anledning av produktionen Rivers of Färila, inspirerad av koreografens och dansaren Per Jonssons liv och verk, anordnar Folkteatern under november ett antal samtalskvällar som tar avstamp i Hälsingland, konsten, vad som formar en människa och hur man förvaltar ett arv. Två av dessa kvällar har temat Rörelser i Hälsingland, i samarbete mellan Folkteatern, Färilarevyn, Länsmuseet Gävleborg och Hälsinglands museum.

Vilka rörelser har skapat förutsättningar för livet i Hälsingland idag? Vi gör under kvällen djupdykningar i några av de rörelser som präglade 50-70-talen i Hälsingland och därmed också Per Jonssons uppväxt. Tre miniföreläsningar ringar in tre olika skeenden i samhället, Gröna vågen, Industrialisering och Norm- och attitydförändringar, som kanske kan hjälpa oss att se vad som varit avgörande för hur Hälsingland ser ut idag.

Medverkande: Gunilla Kindstrand, kulturjournalist; Lars Berglund, Hälsinglands museum, Ingela Broström och Elisabet Olinder, Länsmuseet Gävleborg. LÄS MER

Måndag den 12 november kl 19.00, Färilarevyn, Kårgårdsvägen 2, Färila
Fika serveras från 18.30

Torsdag den 15 november kl 18.30, Folkteatern, Norra Rådmansgatan 23, Gävle
Fika serveras från 18.00

Välkommen - Fri entré!


Datum: 15 november