Samer i Hälsingland

Hur hittar man spåren efter de som inte lämnat spår?
En närmast okänd del av länets historia är att det sedan 1600-talet och lång tid framåt har funnits samer i Hälsingland och Gästrikland. Länsmuseet har under flera år arbetat med hitta platser efter samerna. Lyssna till när Länsmuseet Gävleborgss arkeolog Maria Björck berättar om arbetet med att kartlägga samernas historia i länet och om en arkeologisk undersökning av ett sockenlappboställe utanför Järvsö.

Tid: Onsdag 6 februari kl 18
Plats: Söderhamns Stadsbibliotek, Söderhamn

Välkommen - Fri entré!

Om Samernas historia och projektet Ohtsedidh. Läs mer »​
Datum: 6 februari