Visning av Multiversum

Multiversum aktiverar syn, hörsel, känsel och rumsuppfattning. Här blandas musik, bild och tredimensionella verk som kan upplevas av alla oavsett ålder, bakgrund och eventuella funktionsvariationer. Har man till exempel nedsatt hörsel upplevs utställningen med syn och känsel.

Välkommen till en guidad visning av utställningen.
Läs mer om utställningen här

Tid: Söndag 20 januari kl 14 
Plats: Länsmuseet Gävleborg, Södra Strandgatan 20 Gävle

Välkommen - Fri entré!
Datum: 20 januari