Norrlandet

Från fiskarboställen och sommarnöjen till en ny stadsdel
Författaren och hembygdsforskaren Birgitta Lundblad berättar om ett pågående inventerings- och utredningsarbete i Gävle. Norrlandet är delvis en historisk värld, men också ett område som hör till nuet med dess snabba förändringar. Området visar bebyggelsehistoria från senare delen av 1800-talet till nutid.

Det handlar om kommunens planer och vad dessa resulterat i, liksom riksintressets innebörd. Detta illustreras med aldrig tidigare visade historiska foton, men också nytagna foton samt ritningar. De visar sommarnöjen från dåtidens byggherrar – grosshandlare, handelsmän, hantverkare och byggmästare till dagens byggnadsentreprenörer – och ishockeyspelare.

Vi får också följa med in i några hus, som bevarat sina interiörmålningar och andra inredningsdetaljer.

Tid: Onsdag 6 mars kl 17
Plats: Hörsalen, Länsmuseet Gävleborg
Hörsalen har 100 sittplatser. Stående lyssnare är inte tillåtet av brandsäkerhetsskäl. Kom i god tid!

Välkommen - Fri entré!
Datum: 6 mars