I huvudet på en byggnadsantikvarie

Vad gör en byggnadsantikvarie på Länsmuseet Gävleborg? Om nyckelbegrepp som kulturhistoriskt värde, bevarandevärda detaljer och förvanskning. Vem bestämmer vilka miljöer och byggnader som är bevarandevärda och hur når vi ut med byggnadsvårdsbudskapet? Exempel från hela länet, med tyngdpunkt på Gävle. 

Ulrika Olsson arbetar sedan 2004 som byggnadsantikvarie på Länsmuseet Gävleborg. Byggnadsantikvariens arbetsfält är brett, här ryms bland annat rådgivning, remisshantering, inventeringar och dokumentationer. Viktigt är också möjligheten att förmedla byggnadsvården som ett hållbart alternativ. 

Ingår i föredragsserien ”Återblick Gävle”, arrangerad av Gävle Kommunarkiv.

Tid: Tisdag 21 maj kl 15
Plats: Gävle kommunarkiv, Gävle

Välkommen - Fri entré!Fd Tingshuset i Gävle. Den östra gaveln renoverades 2017-2018. Foto: Ulrika Olsson, 2018

Datum: 21 maj