Sverigefinnarnas dag

De första Sverigefinnarna
Ann Nilsén berättar om den skogsfinska kulturen i Gävleborg. Skogsfinnarna tillhörde den första vågen av finnar som kom till Sverige under 1500-1600-talet.
Under 1800-talet reste den finske studenten Karl Axel Gottlund runt i Sverige och inventerade den finska befolkningen i Sverige och Gävleborg i syfte att dokumentera och synliggöra dem. Det är hans födelsedag, den 24 februari, som blivit Sverigefinnarnas dag

Tid: Söndag 24 februari kl 14
Plats: Länsmuseet Gävleborg, Södra strandgatan 20
Hörsalen har 100 sittplatser. Stående lyssnare är inte tillåtet av brandsäkerhetsskäl. Kom i god tid!

Välkommen - Kostnadsfritt!


Sverigefinnar kallas personer som bor i Sverige och har finska som modersmål. Sverigefinnar kan vara födda i Sverige eller invandrade från Finland. Antalet personer med denna bakgrund uppgår till drygt en halv miljon människor.

Tips: Du kan också se vandringsutställning "Hitförda av krigets stormar - Finska krigsbarn i Gävleborg" i Studion 23 februari - 3 mars.  Plats: Länsmuseet Gävleborg.


Eero Järnefelt. Bilden ägs av Ateneum, Hälsingfors.


Datum: 24 februari