Queer konst – visning

I alla tider har människor haft olika läggning men det har inte alltid varit så lätt att våga visa sin sanna identitet. Ibland på grund av lagliga förbud, ibland på grund av rådande normer, ideal och vad som har ansetts ”normalt” i olika tider. Konstnärer har lättare kunnat vara annorlunda eftersom de redan haft en särställning i och med sitt yrke.

Ann Nilsén visar och berättar i museets konstsamling.


Tid: Torsdag 15 augusti kl 17
Plats: Länsmuseet Gävleborg, Södra Strandgatan 20 Gävle

Välkommen – Fri entré!
Konstsalarna. Gösta Adrian-Nilsson (GAN) I allén, oktoberkväll , 1919.GAN var homosexuell i en tid då det var förbjudet, men i konsten kunde han uttrycka det med hjälp av motivval och symboler. Gösta Adrian-Nilsson (GAN) I allén, oktoberkväll , 1919.

Datum: 15 augusti