Queer konst – visning

I alla tider har människor haft olika läggning men det har inte alltid varit så lätt att våga visa sin sanna identitet. Ibland på grund av lagliga förbud, ibland på grund av rådande normer, ideal och vad som har ansetts ”normalt” i olika tider. Konstnärer har lättare kunnat vara annorlunda eftersom de redan haft en särställning i och med sitt yrke.

Ingela Broström visar och berättar i museets konstsamling.


Tid: Fredag 16 augusti kl 17
Plats: Länsmuseet Gävleborg, Södra Strandgatan 20 Gävle

Välkommen – Fri entré!
Konstsalarna. Alexander Roslin. Marc Antonie René de Voyer de Paulmy d’Argenson. Odaterad.Under 1700-talet såg idealen kring kvinnligt och manligt ut på ett annat sätt än idag. Alexander Roslin. Marc Antonie René de Voyer de Paulmy d’Argenson. Odaterad.

Datum: 16 augusti