Folktrons väsen i Gävleborgs län

Vad menas egentligen med folktro och vad är ett väsen?

I kvällens föredrag bekantar vi oss med berättelser om folktrons väsen i länet. Det kommer att handla om äldre tiders föreställningar om exempelvis skogsrå, gengångare, djävulshundar, varulvar, underjordiska och troll, men också om vår tids föreställningar om allt från spöken, skrämmande fantomclowner till mystiska företeelser på internet och trafikolyckor som tros vara orsakade av övernaturliga väsen.

Vilken betydelse platser har i förhållande till berättelser om väsen?
Vilka förändringar sker i berättelser om väsen i samband urbanisering och migration?
Kan vi utläsa något om människans förhållanden till miljön i berättelser om väsen?
Vad betyder och vad har olika väsen betytt för människan i olika tider?
Har människans förhållanden till väsen förändrats i och med populärkulturen och nya religiösa rörelser?
Finns det nya väsen idag, bland annat i samband med populärkultur eller migration, och har de i så fall likheter med äldre tiders berättelser som återfinns i det befintliga arkivmaterialet?

Utgångspunkt för många av berättelserna är den stora samlingen av uppteckningar och inspelningar som finns i Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala.

Tommy Kuusela, fil. dr. i religionshistoria och forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folkminnen, har tidigare skrivit om folktro i länet, bland annat ”Kärlek i Hälsingland – folklig spådom och magi för att finns och binda kärleken” i Hälsingerunor 2017, ”Då gick ett rå genom skogen. Föreställningar om skogsrå i Gästrikland” i Från Gästrikland 2018, samt om trafikolyckorna vid Skarvberget i artikeln ”Swedish Fairy Belief: Traffic Accidents, Folklore and the Cold Light of Reason” i De Natura Fidei : Rethinking Religion Across Disciplinary Boundaries (Palgrave Macmillan, under utgivning). För närvarande arbetar han med en artikel om äldre tiders spökerier i Gästrikland och med projektet Folktrons väsen, igår och idag: http://www.sprakochfolkminnen.se/folkminnen/projekt/folktrons-vasen-igar-och-idag.html
Mer om föreläsaren finns här: http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/kontakt/egna-sidor/tommy-kuusela.html

Tid: Onsdag 20 november kl 17
Plats: Länsmuseet Gävleborg, Södra Strandgatan 20 Gävle

Länsmuseets hörsal har 100 sittplatser. Stående lyssnare är inte tillåtet av brandsäkerhetsskäl. Kom i god tid!​


Välkommen – Fri entré!
Skog


Datum: 20 november