OBS! INSTÄLLT! Fönster – husets ögon

OBS! INSTÄLLT!

Vandringen skjuts fram i tid, håll dig uppdaterad i kalendariet för nytt datum! 

Vandring i centrala Gävle där vi tittar närmare på fönster – husets ögon.

Fönstren ger huset karaktär. Storlek, utformning, material, dimensioner och färgsättning har stor betydelse för hur vi uppfattar en byggnad. Tillsammans tittar vi på bevarade och utbytta fönster och lär oss hur stilarna har skiftat under 1800- och 1900-talen. 


Tre byggnader med olika fönster. Gatubild.


Datum: 24 mars