OBS! INSTÄLLT! Fönster – husets ögon

OBS! INSTÄLLT!
Föredraget skjuts fram, vi återkommer om nytt datum.


Föredrag med byggnadsantikvarie Ulrika Olsson, Kommunantikvarie Lena Boox och Cathrine Bülow, Ekobyggportalen.

Fönstren ger huset karaktär. Storlek, utformning, material, dimensioner och färgsättning har stor betydelse för hur vi uppfattar en byggnad. Vad händer med äldre byggnader och deras kulturvärden, då fastighetsägare anser att fönstren i deras hus behöver bytas? Är fönsterbyten alltid nödvändigt och hur ska man se på sådana ur miljö- och klimatsynpunkt? Finns varsammare alternativ? Vad säger lagstiftningen och hur kan vi alla hjälpas åt att arbeta mot en mer hållbar bygghantering, där husens delar, deras karaktär och kostnader sätts in i ett livscykelperspektiv.

Under föredraget tittar vi på bevarade och utbytta fönster och lär oss hur stilarna har skiftat under 1800- och 1900-talen. Vi får en inblick i Plan- och bygglagens paragrafer som rör underhåll och ändringar på byggnader.

Sist men inte minst: hur står sig nyproducerade fönster mot de gamla? Kostnader för energibesparing måste beräknas på både kort och lång sikt och sättas in i en helhet.Sex foton med fönster.


Datum: 3 maj