Möjliga Världar
Gudrun Åhlberg

Målningar och collage 1947–2002
2 juni – 12 augusti 2018

Utställningen invigs lördag 2 juni kl 14 av konstintendent Kristina Lindkvist och författare Jan Linder.

Utställningen presenterar över 50 målningar och kollage från Gudrun Åhlbergs 55-åriga konstnärskap, samt en SVT-intervju från 2008. Gudrun Åhlberg hade sin bas i Stockholm. År 1948 var hon med och bildade konstnärsgruppen Imaginisterna.

Hennes visuella drömfantasier sprungna ur det undermedvetna gestaltas i målningar och kollage. För Imaginisterna var poesin ledstjärna. Motiven var lekfullt emotionella, ibland erotiska. Imaginisternas avsikt var att bildens verkliga ”jag” ska smyga sig på betraktaren och orsaka en långsam, växande, chockverkan.

Gudrun Åhlberg var den enda kvinnliga konstnären i Imaginistgruppen. De andra medlemmarna var Max Walter Svanberg, Carl Otto Hultén, Anders Österlin och Gudruns man Gösta Kriland. När hon och hennes make separerade 1950 var det hon – inte han – som uteslöts ur gruppen.

Gudrun Åhlberg föddes i Stockholm 1921 och avled där 2014. I sitt testamente anger hon som sin vilja att hennes konstnärliga kvarlåtenskap ska tillfalla Länsmuseet Gävleborg. Resten av dödsboet ska bilda Stiftelsen Gudrun Åhlbergs minnesfond att förvaltas av Konstfack till kvinnliga studenter vid institutionen Bildpedagogik/Ämneslärarprogrammet.

Boken ”Gudrun Åhlberg” av konsthistoriker Jan Linder finns till försäljning i museets butik.

www.digitaltmuseum.se finns delar av donationen tillgänglig med bild och information. Direktlänk till Gudrun Åhlberg billder på Länsmuseet Gävleborg.


Plats: Länsmuseet Gävleborg, tillfälliga utställningar entréplan​Drömlandskap


Naturbetraktelse​


En dag råkar hon minnas den blinde stenknackaren med bindel för ena munnen 


Jag anar paradiset sedan syndafallet omvärderats, källorna börjat sina och den kära fosterjorden solar sig i glansen från en glädjekälla ​


Himlastormar