Aktuella utställningar

Museets aktuella utställningar besöker du i museibyggnaden – eller någon annanstans i vårt län. 

Rymdstationer byggda av återvunnet material och målade.

Rymden
5 februari – 1 mars 2020
Eleverna på mellanstadiet i Sörby grundsärskola har  arbetat med temat rymden.
Plats: Länsmuseet Gävleborg, Studion (länsmuseets utställningsrum för barn och unga)
Mer om utställningen Rymden
Foto av en växt. Foto av Mats Dahlén.

Naturens nygamla former
Foto: Mats Dahlén

1 februari 2020 – tills vidare
I Mats Dahléns foton möts natur och fotografihistoria. 
Närstudierna av växter är inspirerade av skulptören och konstpedagogen Karl Blossfeldts fotografier.   
Plats: Länsmuseet Gävleborg, Plan 2
Mer om utställningen Naturens nygamla former
En bild från utställningen med en pojke som lyssnar på en lila låda.
Sinnerligt
25 januari – 18 mars 2020
En utställning för alla sinnen som berör dej som besökare oavsett funktionalitet eller ålder. Den upplevs med känsel, syn, lukt och hörsel.
Plats: Länsmuseet Gävleborg
Mer om utställningen Sinnerligt​


Gefle brinner
Gefle brinner
5 oktober 2019 – 12 januari  8 mars 2020
Den 10 juli 1869 stod Gävle i lågor. Under några dramatiska timmar förintades staden norr om Gavleån. I bilder och tidningsklipp berättar vi historien om katastrofen som förvandlade Gävles stadsbild för 150 år sedan.
Plats: Länsmuseet Gävleborg
Mer om utställningen