Aktuella utställningar


Jobbcirkus

En utställning om att navigera rätt i gymnasie- och yrkesval

26 januari - 13 maj 2018


Vad påverkar ungdomar när de väljer utbildning och yrke? Val av skolor och inriktningar kan tyckas oändliga. I Jobbcirkus får dagens unga möjlighet att reflektera kring sina framtida yrkesbanor och hjälp att navigera bland all information.

Jobbcirkus är en turnerande utställning, producerad av Arbetets Museum i Norrköping. Den vänder sig framför allt till åk 7-9 men som med fördel även kan användas av andra
grupper t ex IM-program, gymnasiet och vuxenutbildningar.

På ett lustfyllt och överraskande sätt vill Jobbcirkus hjälpa besökaren att göra mer medvetna val inför framtiden.

För lärare: Det finns en lärarhandledning, kopplad till skolans läroplan, ladda ner den här. Den är framtagen för att inspirera och motivera till för- och efterarbete i anslutning till ett besök i utställningen.

Plats: Länsmuseet Gävleborg, tillfälliga utställningar entréplan​
 STUDION

Under Ytan

Under Ytan är en vandringsutställning men visas just nu i utställningslokalen STUDION. 

Unga berättar om psykisk ohälsa och att hitta sig själv.
”Som barn försökte jag förklara för mina föräldrar hur det kändes. Jag sade att jag liksom ”mådde illa inne i huvudet”. Men de förstod inte och viftade bort det, så jag tänkte att jag får klara det själv.” Det berättar en av de unga i ådern 15-24 år, som skapat utställningen Under Ytan, i samarbete med Länsmuseet Gävleborg.

Allt fler unga mår idag dåligt av olika skäl. Det kan handla om stress, ångest, depressioner och funderingar kring identitet. Samtidigt lider många i tysthet, det här är inget man talar högt om. I skolan pratas det inte heller om psykisk ohälsa i någon större utsträckning, vilket gör att den som är drabbad kan uppleva både ensamhet och skam, helt i onödan. 

Med den här utställningen vill några unga personer dela med sig och bidra till öppenhet och ökad förståelse för psykisk ohälsa. Utställningens namn ”Under ytan” syftar på att vi alla har mycket under ytan i vårt inre och på att vi kan känna oss helt under ytan när vi inte mår bra. Samtidigt – om vi ”skrapar lite på ytan” eller dyker djupare ner under den, kan vi upptäcka fantastiska saker. 

Tillsammans med Länsmuseets konstpedagog har åtta unga skapat en utställning i text och bild. Utställningen kan bokas av skolor och bibliotek i länet. 

Utställningen lånas kostnadsfritt

Den består av kopior av de ungas bilder, monterade på kartong (50x70 cm) som är lätta att ställa upp i klassrummet. Det gör det också enkelt att flytta utställningen mellan olika klasser i skolan. Eller varför inte hänga upp den på skärmar någonstans så att alla kan se?

Till utställningen finns också ett arbetsblad med förslag på diskussionsfrågor och övningar.

Vill du låna Under Ytan till din skola?
Kontakta museipedagog Ingela Jönsson: ingela.jonsson@xlm.se

Plats: Länsmuseet Gävleborg, STUDION på entréplan​