Utställningssal där några samtida konstverk visas - Länsmuseet Gävleborg

Aktuella utställningar i Gävleborg

Just nu är Länsmuseet stängt för renovering och visar inga utställningar i museibyggnaden. Under renoveringsperioden visar vi tidvis utställningar på andra platser i länet. 
 

Under Ytan – konstutställning där unga berättar om psykisk ohälsa och att hitta sig själv


”Som barn försökte jag förklara för mina föräldrar hur det kändes. Jag sade att jag liksom ”mådde illa inne i huvudet”. Men de förstod inte och viftade bort det, så jag tänkte att jag får klara det själv.” Det berättar en av de unga i ådern 15–24 år, som skapat utställningen Under Ytan, i samarbete med Länsmuseet Gävleborg.

Allt fler unga mår idag dåligt av olika skäl. Det kan handla om stress, ångest, depressioner och funderingar kring identitet. Samtidigt lider många i tysthet, det här är inget man talar högt om. I skolan pratas det inte heller om psykisk ohälsa i någon större utsträckning, vilket gör att den som är drabbad kan uppleva både ensamhet och skam, helt i onödan. 

Med den här konstutställningen vill några unga personer dela med sig och bidra till öppenhet och ökad förståelse för psykisk ohälsa. Utställningens namn syftar på att vi alla har mycket under ytan i vårt inre, och på att vi kan känna oss helt under ytan när vi inte mår bra. Samtidigt – om vi ”skrapar lite på ytan” eller dyker djupare ner under den, kan vi upptäcka fantastiska saker. 

Tillsammans med Länsmuseets konstpedagog har åtta unga skapat en utställning i text och bild. Utställningen kan bokas av skolor och bibliotek i länet. 

Är du intresserad av att visa utställningen kontakta: Ingela Jönsson tel 026-65 56 67  

Vill du veta mer om utställningar?


Anmäl dig till vårt nyhetsbrev om du vill veta mer om vad vi har på gång.

I vårt arkiv Tidigare utställningar kan du se vilka utställningar vi visat de senaste åren.


Följ oss på Facebook och Instagram

Facebook - Länsmuseet GävleborgInstagram - Länsmuseet Gävleborg

Ansikte målat med rosa rinnande akvarellfärg - Länsmuseet GävleborgBild ur utställningen Under Ytan. Bilden är beskuren.