Aktuella utställningar i museet

Museets aktuella utställningar i museibyggnaden i Gävle.

Kolorerat foto. En man och en kvinna.

Fortuna & Bazola
10 december 2020 – tills vidare
En miniutställning om cirkusartisterna La Bella Ingeborg och Charles Bazola. Med kläder och föremål ur länsmuseets samlingar.
Plats: Länsmuseet Gävleborg, plan 1
Mer om utställningen Fortuna & Bazola