Återkonster
En skaparverkstad för barn, ungdomar och vuxna 

31 augusti –22 september 2019

I Trönö, Söderhamns kommun, genomfördes skaparverkstaden Återkonster i mitten av augusti. Samtidigt pågick en landsbygdsdag, med fokus på den betydelse som ideellt engagemang och kultur har för landsbygdsutveckling.
 
Via den kommunala kulturskolan finns goda möjligheter att, med professionell hjälp, hitta och ta del av uttryckssätt inom ett flertal områden; olika instrument, sång, dans, drama.
Men ofta är det inte förrän i vuxen ålder man hittar vägar till att skapa konst inom bild och form. För barn finns sällan den möjligheten, ännu mer sällan för barn på landsbygden. Åtminstone med konstnärer som handledare.
 
Skaparverkstaden i Trönö var en uppskattad möjlighet att få skapa med handledning och stöd av konstnärer. Materialet var uttjänta och kasserade varor och produkter. Alltså, skräp och skrot! Överblivna ting som förlorat sitt värde gavs ny form och blev något nytt och värdefullt. Materialvalen gav en ytterligare dimension till skapandet, natur och miljö är i fokus nu kanske mer än någonsin.

Mats Sonnesjö och Thamine Mossavion, båda konstnärer med anknytning till Trönö, fanns till hands under dagen. Mats har jobbat med konceptet återkonster tidigare och båda skapar gärna med sådant som finns runt oss i vardagen.

Det var ca 20 personer, de flesta barn, som skapade återkonster denna dag. I samarbete med Söderhamns konstförening ställs nu ett antal av verken ut här på Länsmuseet.  Därefter ställs de ut i Trönö, och slutligen på Söderhamns Stadsbibliotek.
 
Vi vill visa att skapande är viktigt och att det man gör räknas. Att man som boende på landsbygden har alla möjligheter och att Gävleborg är en bra plats att bo på. Vi vill också inspirera till att fler tar efter konceptet, särskilt utanför stadskärnorna.
 
Och att du, som barn och ungdom, är viktig!

logos

Plats: Länsmuseet Gävleborg, Studion


STUDION är museets utställningsrum för barn och unga. Här kan du skapa din egen utställning, själv eller tillsammans med vänner. Vill du ställa ut i STUDION? Bokning och information: ingela.jonsson@xlm.se ​


Utställningen Drömmen om skolan.