Boka en pedagog

 

Våra lektionserbjudanden:

Lika-Olika
Vem är jag och vem bestämmer hur jag ska vara? Hur var det förr? I bilder av konst från 1700-talet till idag funderar vi över detta. (Ann Nilsén)

Makt
I konsten ser vi hur vi uttryckt makt i olika tider och reflekterar över olika sorters makt. Kan även bokas med workshop (bildövning). Lämplig för högstadiet men kan anpassas till olika grupper.
(Ingela Jönsson)

Historiebruk och källkritik
Vad är sanning? Vad vet vi till exempel om hur det gick till på 1500-talet, när bilden i historieboken kan vara målad trehundra år senare? Om detta och mycket mer berättar museets pedagog i denna lektion. Målgrupp högstadiet och gymnasiet. (Ann Nilsén)

Modernismen i konsten, Romantiken i konsten
Två visningar om stilar i konsten under 1800- och 1900-talet. Målgrupp högstadiet och gymnasiet. Kan även anpassas till lägre årskurser. (Ann Nilsén)

Forntida fåfänga
Vad var snyggt under forntiden? Hur smyckade man sin kropp? Vilka likheter/skillnader finns jämfört med idag? Målgrupp högstadiet och gymnasiet. (Richard Schill)

Forntid/vikingatid
Målgrupp låg- och mellanstadiet. Kan även bokas med workshop, där man bl a kan prova trådslöjd, forntida verktyg och andra gamla hantverk. (Richard Schill)

Anpassade lektioner
Jobbar ni med något speciellt tema? Tveka inte att kontakta oss med förslag så kan vi anpassa oss efter det!

Kontakta oss för bokning

Kostnad
Lektion utan workshop: 500 kronor
Lektion med workshop: 750 kronor
Lektionstiden är ca 40-60 minuter och en lektion med workshop ca 1,5 till 2 timmar beroende på aktivitet.

För bokning kontakta ansvarig pedagog:
Ann Nilsén: ann.nilsen@xlm.se
Richard Schill: richard.schill@xlm.se
Ingela Jönsson: ingela.jonsson@xlm.se  

Halvdag med kulturmiljötema

Länsmuseet erbjuder ett program med inriktning på forntiden som riktar sig till länets skolor. Under 3-4 timmar får ni en föreläsning om forntiden med lokalt fokus, provar på ett hantverk, får känna på föremål från museets samlingar samt gör en exkursion i närområdet och letar arkeologiska spår.

Kostnad (oavsett var i länet skolan ligger):
900 kronor

För bokning kontakta:
Richard Schill: richard.schill@xlm.se 

Länk till PDF med mer information om kulturmiljötemadagen

Kopplingar till läroplanens mål

Våra lektioner är på olika sätt kopplade till skolans läroplan i bland annat historia, samhällskunskap och bild, se utdrag ur läroplanen:

Samhällskunskap
Eleverna ska utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen. Eleverna ska få kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor och utveckla förmågan att  reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle.

Historia
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram, en fördjupad förståelse för nutiden och förståelse för att varje tids människor måste bedömas utifrån sin samtids villkor och värderingar.

Bild
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier. Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och i nutid samt analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

En av museets pedagoger håller en visning - Länsmuseet GävleborgVita handskar känner på forntida föremål - Länsmuseet Gävleborg
Forntida föremål av ben, horn och metall - Länsmuseet Gävleborg