Digitala utställningar


Svartvitt foto på Joe Hill

Joe Hill – Martyren från Gävle
Joel Hägglund från Gävle utvandrade till USA, där han anslöt sig till fackföreningsrörelsen. Han skrev sånger under namnet ”Joe Hill”, som genast blev populära. 1914 anklagades Joe Hill för mordet på en före detta polisman. Hill nekade och rättsfallet fick ett enormt genomslag i pressen och man begärde en ny rättegång. När Joe Hill avrättades den 19 november 1915 hade han redan nått ikonstatus. Var Joe Hill oskyldig? Varför berättade han inte hela sanningen? Ville han bli en martyr för sin organisation?
Till den digitala utställningen om Joe Hill
Svartvitt foto. Män i uniform står på en järnväg.

Gävleborg i skuggan av första världskriget
Första världskriget gjorde 1900-talet till det blodigaste århundradet någonsin. Under krigets fyra år, 1914 till 1918, sändes miljoner unga män i döden av sina regeringar. Aldrig tidigare hade mänskligheten på egen hand orsakat en så stor katastrof. Hur påverkades Sverige och Gävleborgs län av kriget? Utställningen berättar om händelser och attityder i länet och i landet som helhet mot bakgrund av det stora kriget. Ett urval konstverk, föremål, fotografier och berättelser ur länsmuseets egna samlingar illustrerar berättelsen. En utställning med anledning av krigsminnesåret 2014 – 100 år sedan första världskrigets utbrott. 
Till den digitala utställningen Gävleborg i skuggan av första världskriget