Du är inte ensam
Ella Tillema

2 mars – 12 maj 2019

Invigning: Lördag 2 mars 14
                     
2017 tilldelades Ella Tillema Rettigs Konstnärsstipendium och nu visar vi hennes stipendieutställning.

Juryns motivering: Med ett rakt och kompromisslöst tilltal förenar Ella Tillema det poetiska och det aktivistiska. Hennes konstnärskap tar sig an brännande frågor om samtid och framtid. I fokus står systemet och hur vi kan mobilisera motstånd mot dess förtryckande mekanismer. Det sårbara hos människor och landskap är ett återkommande motiv i Ella Tillemas måleri. Målningarna används i installationer som omsluter betraktaren och öppnar sinnena för existentiella bråddjup. De politiskt brännande ämnena återkommer i hennes textbaserade arbeten, skapade med humorn som vapen i pamflettens tillgängliga form, och i musik med punken som stark klangbotten.

Ella Tillema arbetar med figurativt oljemåleri i stora format, men också med text, screentryck och musik. Ella Tillema är född 1983. Hon är verksam i Malmö, där hon tog sin magisterexamen i fri konst vid Malmö Konsthögskola 2010.

Det viktigaste för mig är att jag kan använda min konst för att berätta. Jag vill berätta om det som sker i mig när jag ser på vår samtid. När jag målar bearbetar jag min sorg över den här jävla världen och vår destruktiva civilisation. Jag behöver min konst för att kunna sätta mig själv i relation till världens tillstånd och ifrågasätta det jag ser.  
Då känner jag mig mindre ensam.​


www.ellatillema.se​


Om Rettigs konstnärsstipendium
Länsmuseet Gävleborg, Rettig Capital och Per Christian Rettig & Co har tillsammans instiftat Rettigs Konstnärsstipendium. Stipendiet delas ut vartannat år till en konstnär som är verksam i Sverige och i sitt konstnärskap arbetar med samtidens frågor. Utöver stipendiesumman på 50 000 kr erbjuds stipendiaten en utställning på Länsmuseet Gävleborg.  
Stipendiejuryn består av representanter från stiftarna samt en inbjuden jurymedlem, detta år Niclas Östlind, fil. dr. och lärare vid Akademin Valand.
► Rettigs Konstnärsstipendium


Plats: Länsmuseet Gävleborg, tillfälliga utställningar entréplan​
Ella Tillema. Utställning, Rettigs Konstnärsstipendium.

Ella Tillema. Målning. I morgon blir det nog bra. Rettigs Konstnärsstipendium..
I morgon blir det nog bra.

Ella Tillema. Rettigs konstnärsstipendium. Pamflett.
Pamflett 2019.