Faktarum med bibliotek och arkiv

Välkommen till Länsmuseet Gävleborgs faktarum! Här kan du fördjupa dig i länets historia och ämnen som arkeologi, byggnadsvård, konsthistoria och mycket mer. Försjunk i en tidskrift i den sköna soffan, rulla på kompakthyllorna och utforska biblioteket, boka släktforskardatorn, hitta din nya favoritplats när du pluggar!

Faktarummet ligger i museets entréplan och håller öppet under museets öppettider. 
OBS! Begränsad sökhjälp under v 30-34 när vår arkivarie har semester.

Kontaktuppgifter till arkivarie Sofia Hedén: faktarum@xlm.se eller 026-65 56 27.

Böcker och tidskrifter

I faktarummet finns länsmuseets bibliotek med en stor samling litteratur om Gästrikland och Hälsingland. Här finns också facklitteratur inom museets arbetsområden – konst, kulturhistoria, byggnadsvård, arkeologi mm. Du hittar även barnböcker med koppling till flera av dessa ämnen. Biblioteket består av ca 20 000 titlar.
Vi har även ett brett urval tidskrifter såsom Antik & Auktion, Byggnadsvård, Historiskan, Konsttidningen, Form och Populär Arkeologi med flera. Det senaste numret av varje tidskrift finns i museets kafé, och äldre nummer finns i faktarummet.

Böcker och tidsskrifter är tillgängliga för studier på plats.

Släktforskning

I faktarummet finns en bokningsbar dator där du får kostnadsfri tillgång till de vanligaste databaserna för släkt- och personforskning. Bokning görs i ett schema, antingen på plats eller via e-post faktarum@xlm.se.
Tillgängliga program:
 • Arkiv Digital
 • Statistiskt sammandrag över svenska indelningsverket (C. Grill)
 • Geografiskt statistiskt handlexikon över Sverige (C. M. Rosenberg)
 • Emigranten Populär 2006. Åtta historiska databaser om Svenska emigranter
 • Mantalsböcker 1800–1875 i Stockholms stadsarkiv
 • 100 finska kartor. Krigsarkivet
 • Sveriges befolkning 1890
 • Sveriges befolkning 1900
 • Sveriges befolkning 1970
 • Sveriges befolkning 1990
 • Sveriges dödbok 1901–2013
 • Begravda i Sverige 2

Fotografier

Museets bildarkiv innehåller cirka 2 miljoner fotografier från olika tider och miljöer i hela Gävleborgs län.
Ca 120 000 av museets bilder finns sökbara digitalt påDigitalt Museum. I pärmar i Faktarummet kan du söka bland ca 500 000 bilder genom ett system av fotostatkopior.
Bilderna kommer bland annat bilder från museets dokumentationer, undersökningar och utställningar. Det finns möjlighet att beställa bilder från vårBildbyrå.

Arkiv

I arkivet förvaras museets egna arkivhandlingar, det så kallade ämbetsarkivet. Ämbetsarkivet består av handlingar från museets olika verksamhetsområden. Exempelvis arkeologiska och antikvariska rapporter, byggnadsinventeringar, kulturhistoriska undersökningar och dokumentationer av utställningar.

Hos museet förvaras även flera enskilda arkiv som har överlämnats från föreningar, företag och privatpersoner. I flera fall är dessa handlingar kopplade till föremål i samlingarna. Exempel på detta är Ahlgrens Tekniska Fabrik AB, PIX AB, Gunnar Cyréns arkiv och Hedvig Ulfsparres arkiv vilka innehåller både arkivhandlingar såväl som stora samlingar föremål.

Museets arkivarie hjälper dig gärna att hitta rätt och tar fram beställda handlingar till faktarummet. Kom ihåg att arkiven består av unika originalhandlingar som ska hanteras varsamt.


 

 


 

Ett handskrivet dokument