En besökare får hjälp i museets faktarum

Faktarummet – länsmuseets minnesbank

I Länsmuseet Gävleborgs faktarum kan du i lugn och ro göra dina egna djup­dykningar inom arkeologi, konst, kulturhistoria och släktforskning

Här finns bildarkiv med bilder från museets dokumentationer, kulturmiljöärenden och utställningar. Du kan via faktarummet leta dig vidare till många enskilda arkivhandlingar, företagsarkiv och sjöfartsarkiv för att nämna några.

I faktarummet finns ett omfattande bibliotek med böcker om konst, historia, kulturhistoria, arkeologi samt lokalhistoria.

Här kan du även söka bland bilder och handlingar och söka i kart- och fornminnesregister.

Du som släktforskar får kostnadsfri tillgång till Arkiv Digital och flera databaser i faktarummet.

Biblioteket är inte ett lånebibliotek men är tillgängligt för studier på plats. Här finns två studieplatser, varav en med dator och en med möjlighet att koppla in egen laptop. 

Öppettider
Faktarummet är öppet under museets öppettid. Det finns personal på plats i faktarummet tisdag–fredag kl 13.00–16.00. Under övrig tid kan receptionspersonalen förmedla eventuella frågor.
 
Böcker och tidskrifter
I faktarummet finns länsmuseets bibliotek med en stor samling litteratur om Gästrikland och Hälsingland. Här finns också facklitteratur inom museets arbetsområden – konst, kulturhistoria, byggnadsvård, arkeologi m m. Du hittar även årsböcker från museer och hembygdsföreningar, uppsatser, småskrifter och mycket annat.
Biblioteket består av ca 18 000 titlar samt ett stort antal artiklar.
Vi har ett brett urval tidskrifter – de flesta med kulturprägel. Här kan du försjunka i Antik & Auktion, Byggnadsvård, Konsttidningen, Form, Populär Arkeologi eller någon annan publikation. Det senaste numret av de flesta tidskrifter finns i vårt kafé.
Alla böcker och tidskrifter samt artiklar från publikationerna Från Gästrikland och Hälsingerunor är inlagda i vår biblioteksdatabas. Sökbart i faktarummet.
Biblioteket är inte ett lånebibliotek men är tillgängligt för studier på plats.
Vi har också böcker för våra yngre besökare. Böcker med koppling till museets ämnesområden.
 
Museets bildsamling
Museets bildarkiv innehåller cirka 2 miljoner fotografier från olika tider och miljöer i hela Gävleborgs län.
Ca 120 000 av museets bilder finns sökbara på Digitalt Museum. Vi lägger kontinuerligt ut nya bilder.
I dag kan man söka bland ca 500 000 bilder genom ett system av fotostatkopior i pärmar i faktarummet.
Bildarkivet innehåller bland annat bilder från museets dokumentationer, undersökningar och utställningar. Genom donationer och inköp har vi fått ett stort antal äldre bilder som t.ex. glasnegativsamlingar med motiv från Gävle och från olika delar av länet. Gävlebilderna är sorterade efter olika områden och efter kvarter.
Det finns möjlighet att beställa bilder från vår Bildbyrå.
 
Utforska arkiven
Flera av museets arkiv finns sökbara i faktarummet. Vi har enskilda arkiv som kommer från privatpersoner, föreningar och gårdar. Arkivmaterial finns även från vissa företag och industrier. Du får hjälp att hitta det du söker och u kan få material kopierat.
Vi tar gärna fram arkivmaterial åt dig, men måste påminna om att materialet består nästan alltid av originalhandlingar som i vissa fall kan vara mycket ömtåliga.
Museets arkiv omfattas av offentlighetsprincipen och arkivlagen. Detta innebär att våra handlingar är allmän handling och är tillgängliga för allmänheten. Våra enskilda arkiv är i stor utsträckning tillgängliga. Några få arkiv är deponerade och är inte tillgängliga för allmänheten.
Exempel på sökbara arkiv:
 • Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer
 • Specialinventeringar och dokumentationer av olika slag.
 • Kart- och ritningsarkiv
 • Arkiv för ljud- och videoband
 • Museets eget utställningsarkiv. Utställningar som visats på museet sedan 1940.
 • Det äldre sockenarkivet. Ärenden från 1933 fram till slutet av 1960-talet.
 • Ärendearkiv. Ärenden sorterade geografiskt. Fylls ständigt på med uppdrag inom kulturmiljövård.
 • Topografiskt arkiv. Utredningar. 

Du kan söka foton, fornlämningar, historiska kartor eller bebyggelse på dessa söktjänster:
Digitalt Museum. Bildsamlingar från Länsmuseet Gävleborg och 59 andra museer.
Fornsök. Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige.
Historiska kartor. Lantmäteriet
Bebyggelseregistret. Här finns information om det byggda kulturarvet.

Förteckning över program i faktarummets besöksdator:
 • ArkivDigital. Släktforskningskällor
 • Riksarkivet. Nationella Arkivdatabasen, SVAR
 • Statistiskt sammandrag över svenska indelningsverket . Grill
 • Geografiskt statistiskt handlexikon över Sverige . Rosenberg
 • Emigranten Populär 2006. Åtta historiska databaser om Svenska emigranter
 • Mantalsböcker 1800–1875 i Stockholms stadsarkiv
 • 100 finska kartor. Krigsarkivet
 • Sveriges befolkning 1890
 • Sveriges befolkning 1900
 • Sveriges befolkning 1970
 • Sveriges befolkning 1990
 • Sveriges dödbok 1901–2013
 • Begravda i Sverige 2. Info från 675 av 800 församlingar i Sverige

Välkommen!

 


 

Ett handskrivet dokument