Föredrag och vandringar

Vi har många spännande föredrag och kulturvandringar som vi gärna kommer ut i länet och håller för er. Våra rundvandringar har lockat många och fler borde ta chansen att uppleva länets spännande kulturhistoria på plats!

Maila angiven kontaktperson för att boka ditt föredrag eller kulturvandring.
Du kan även kontakta oss via bokning@xlm.se 

Ett urval föredrag:

Hälsinglands bostadshus under 1600- och 1700-talen

Med utgångspunkt från hälsingeböndernas bostadshus gör vi en tidsresa tillbaka till 1600- och 1700-talet och låter dåtidens författare, präster, länsmän och resenärer ge sin bild av hur hälsingebönderna uppförde sina bostadshus. Vi gör också nedslag på några utvalda gårdar som får berätta om förändringar inom husbyggandet i Hälsingland. Föredraget ger sannolikt inga definitiva svar, men ställer desto fler frågor.
Byggnadsantikvarie Daniel Olsson

Fiskarkapell i Hälsingland

Längs Gästriklands och Hälsinglands kust finns elva små kapell, av olika ålder och utformning, men med samma grundstruktur och ursprung. De har alla byggts i anslutning till fiskelägen som legat långt från de vanliga kyrkorna, där det funnits ett behov av en egen gudstjänstlokal. Kapellen är ofta ganska enkla utvändigt, men har påkostade interiörer, vilka i många fall förblivit orörda genom århundraden och som därigenom hör till de mest intressanta kyrkomiljöer vi har i länet.
Byggnadsantikvarie Daniel Olsson

Här hvilar – kyrkogårdar i Gävleborgs län

I Gästrikland och Hälsingland finns många olika slag av kyrkogårdar. Från små skogskyrkogårdar till stora parkliknande stadskyrkogårdar. Trots skillnaderna berättar de alla om samhällets och människornas historia och ger därmed en bild av livet i våra landskap. Vi undersöker gemensamt vad en kyrkogård kan berätta och vad man kan hitta på länets begravningsplatsesr. För den som ger sig tid finns det mycket att upptäcka på våra kyrkogårdar… (Kan med fördel kombineras med vår framtagna skärmutställning ”Här hvilar”.)
Byggnadsantikvarie Daniel Olsson

Neonskyltar – lysande kulturhistoria

Vid mitten av 1900-talet skulle varje företag med självaktning ha sitt namn upplyst med neonbokstäver på fasaden. Att beställa en specialtillverkad neonskylt innebar en stor investering, vilket gör att skyltarna ger en bild av den framtidsoptimism som rådde vid denna tid i Sverige. Sedan neonskyltarnas storhetstid på 1950-talet har många skyltar försvunnit, men ännu finns ett antal kvar i och utanför länet. Ta chansen att bli upplyst av och om neon!
Byggnadsantikvarie Daniel Olsson

Marinarkeologi i Gävleborg

Föredraget berättar om våra skeppsvrak; från den 1600 år gamla Björkebåten till ångaren Nedjan som sjönk 1954. Inom det marinarkeologiska området sker nu en snabb teknisk utveckling och snart är hela gävleborgskusten inom dykbart djup. Vad kan båtarna berätta? Och vilka fartyg återstår att finna?
Arkeolog Bo Ulfhielm

Ett urval kulturvandringar:

Neonskyltsvandring i Ljusdal

Följ med på en neonbelyst vandring genom Ljusdals centrum och möt lysande och släkta, välbevarade och förändrade neonskyltar samt spår efter försvunna skyltar. Kom och ta del av Ljusdals lysande kulturhistoria innan det är för sent!
Byggnadsantikvarie Daniel Olsson

Neonskyltsvandring i Gävle

I Gävle centrum finns många neonskyltar, båda gamla och helt nya. Neonskyltsvandringen letar sig fram bland centrums lysande gula lejon, kringlor, biografentréer och alla vanliga textskyltar som lyser upp vår vardag. Efter rundvandringen kan du förhoppningsvis bättre bedöma om framtiden är mörk eller ljus.
Byggnadsantikvarie Daniel Olsson

Ljusdals centrum 1935-1965 – människor och byggnader

En stadsvandring om hus, människor och företeelser i Ljusdals köping i mitten av 1900-talet. 
Byggnadsantikvarie Daniel Olsson

Vi kan även skräddarsy föredrag/vandringar efter specifika önskemål – kontakta oss för offert: bokning@xlm.se

Fiskarkapell - Länsmuseet GävleborgNeonskylt - Länsmuseet Gävleborg

Priser för föredrag och kulturvandringar:

Resekostnad tas inte ut inom Gävleborgs län – för föredrag utanför länet, kontakta oss för offert.

Tisdag–fredag 08.30–17.00
Skolor och ideella föreningar: 800 kr (exkl. moms 25 %)
Företag, kommuner etc.: 1 500 kr (exkl. moms 25 %)

Föredrag kvällar och helger – tid enligt överenskommelse
Skolor och ideella föreningar: 1 000 kr (exkl. moms 25 %)
Företag, kommuner etc.: 2 000 kr (exkl. moms 25 %)