Gävle musei vänners logo i grönt
Gävle musei vänners stipendium till Lars Mattons minne


Unga gästrikar och hälsingar som är verksamma med konst och kulturhistoria, arkeologi, byggnadsvård, lokalhistoria, textil, järn- och linhantering, konsthantverk o.s.v. kan få bidrag till specialstudier inom intresseområdet.

Ett årligt stipendium på 10 000 kronor kan sökas via Länsmuseet Gävleborg. Utdelare är museets vänförening.

"Gävle musei vänners stipendium till Lars Mattons minne" erinrar om en av museets stiftare och är en hand utsträckt mot framtida intressenter. Stipendiet kan sökas av "envar yngre person med avlagd gymnasieexamen och med verksamhet inom något av museets intresseområden".

Ansökan bör avse ett specificerat och någorlunda avgränsat projekt och ange motiv, ämnesområde, personlig bakgrund och en översiktlig budget.

Stipendiet kan användas till studier, resa eller annan förkovran. Det utdelas i samband med föreningens årsmöte på våren. Inom ett år ska sedan en skriftlig redogörelse för pengarnas användning ha nått styrelsen.
Konstverket ”Hopechest” av Anna Nordström, 2013 års stipendiat.

Tidigare stipendiater

2013
Anna Nordström
För att hon med inspiration från en traditionell teknik – lapptäcke – undersöker, utforskar och skapar ett samtida konstnärligt uttryckssätt.
2011
Therese Parner
För sitt arbete med skulptur som konstuttryck.


2009
Evelina Bryngelsson
För sitt kreativa arbete inom texil design.


2008
Erik Rask
För sitt traditionella måleri där han förenar tecknande med uppkäftigt (men legalt) graffitimåleri.

2007
Maria Forsling
För sin forskning kring folkloristiska uttryck.

2006
Stefan Lundblad
För sin avhandling ”Hedersam handelsman eller verksam företagare”.
2005, Ockelbo
Annelie Krantz
För sitt arbete med bilder och skulptur i ull.
2004, Gävle
Jonte Nynäs
För sitt arbete som konstinspiratör och gränsöverskridande konstnär.

2003, Sandviken
Henrik Modigh
För arbetet med sitt gesällprov, ett komprimerat skrivbord.


2001, Sandviken & Stockholm
Lena Sjöberg
För att i Portugal hämta mönsterinspiration från äldre och samtida kakeldekor.

2000, Göteborg
Veronika Lindblom
För medverkan vid ett bevarande och utvecklingsprojekt rörande traditionellt hantverksbyggande i Hälsingland.
1999, Gävle
Marie Östblom
För studier av arkitektoniska och samhälleliga impulser vid utformningen av textilindustrin i Strömsbro.
 

Kontakta Gävle musei vänner

Per Mårsell
Ordförande
per.marsell@gmail.com
Tfn 070 554 59 23
Muriel Bjureberg
Vice ordförande
muriel.bjureberg@gmail.com
Tfn 070 212 08 36