Gefle brinner

5 oktober 2019 – 12 januari  8 mars 2020

             
Sommaren 1869 var torr och het. Lördagen den 10 juli blåste en varm, västlig vind över Gävle. I snickare Erlandssons ostädade verkstad i hörnet av Drottninggatan och Slottsgatan flög en gnista från spisen. Några ögonblick senare var elden utom kontroll. Innan morgonen var hela den norra sidan av staden utplånad. 500 gårdar, 130 magasin och fyra broar förstördes. Tre människor dog och omkring 8 000 blev hemlösa.
 
Brandkatastrofen förändrade Gävles stadsbild för gott. Ur askan reste sig en ny stad med förvånansvärd hastighet. Det nya Gävle uppfyllde alla 1800-talets ideal: stilfullt, välordnat, brandsäkert och grönt. Bebyggelsens kvalitet var enastående, inte bara med sin tids mått mätt. Men hur har vi lyckats förvalta denna nya stad?

Produktion: Länsmuseet Gävleborg

Plats: Länsmuseet Gävleborg
Gävle år 1869, efter branden. Svartvitt foto från den nerbrunna staden med gator och skortstenar
Bilden är tagen från norra delen av Norra Kungsgatan, korsningen vid Staketgatan, med vy mot hela norra stadsdelen. Rådhuset i bakgrunden.

Gefle brinner