Mänsklighet
Lars Givell

2 juni – 12 augusti 2018

Utställningen invigs lördag 2 juni kl 13.

Lars Givell är född i Hofors 1936 och debuterade som konstnär för 60 år sedan, på Nationalmuseums utställning Unga tecknare 1958. 

Under titeln Mänsklighet har Lars Givell själv samlat ett urval av nyskapade och äldre verk med utgångspunkt från ett gemensamt idéinnehåll. I sina bilder betraktar han människans utveckling ur ett religionshistoriskt perspektiv och bearbetar frågor om makt, etik, trosföreställningar och demokrati. 


Människans ursprung går miljontals år tillbaka. Kanske steg de varelser som så småningom skulle utvecklas till Homo Sapiens upp ur urhavet till land och där, så småningom, växte tankar på något som styrde människan. Gudar. Till dem offrade människor, i hopp om att gudarna skulle vara till hjälp i olika sammanhang.  

NÄR? började den förändring som så småningom skulle utveckla den ursprungliga vattenlevande varelsen till våra dagars mänsklighet?
VAR? Säkerligen på flera platser. Utställningen tar sin utgångspunkt i det som i dag är östra Afrika.   
HUR? Genom en lång utveckling, ständigt åtföljd av våldsamma angrepp, anfall och erövringar ända fram till våra dagar. 

Geografiskt har jag valt att utgå från de områden som nu kallas Mindre Asien och Mellanöstern. Jag har sökt belysa den grund som har format dessa områden från tiden omkring 1400 till 1300 före vår tideräknings början och fram till i dag. Utgångspunkterna är flera – från det jordnära till den icke materiella längtan efter den egna kammaren med dess möjligheter till stillhet. 


Lars Givell


Plats: Länsmuseet Gävleborg, tillfälliga utställningar entréplan​

Lars i ateljén. Foto: Mattias Givell.​