Grundskola

Hej lärare!

Vill du boka en visning till din klass?
Vi har visningar på olika teman, där vi utgår från museets utställningar och konstsamling samt tillfälliga utställningar. Visningarna kan kombineras med olika former av workshops/hantverk/prova på-aktiviteter, t ex trådslöjd eller bildövningar.

Har du speciella önskemål så kan vi skräddarsy en visning för just din klass. Kontakta då  våra pedagoger.

Boka visning här »


Pedagoger: ingela.j.linke@xlm.se och richard.schill@xlm.se

Visning: ca 45 minuter till 1 timme. Kostnadsfritt för skolor.
Visning och workshop: ca 1,5 till 2 timmar. Max 15 elever/workshop. 650 kr (+moms).
Bokning: Alla bokningar görs via vårt bokningsformulär.
Äta/fika: Har ni med er matsäck så går det bra att äta i ateljén (ca 15 platser). Är ni många så finns andra lokaler att låna. Meddela gärna detta vid bokningen så ni säkert får en plats att äta på. 
Välkommen att använda länsmuseet som klassrum
Det kan vara kreativt att byta miljö! Tänk på museet som ett extra klassrum. Låt utställningssalarna bli en arena för frågeställningar, lärande och undersökande pedagogik. Arbeta vidare med kreativt skapande i ateljén under ledning av våra pedagoger. Här kan man även klä ut sig, göra rollspel och liknande, exempelvis utifrån olika teman i våra utställningar.
Vi ordnar visningar för er förskola och upp till universitetsnivå.

Har du speciella önskemål så kan vi anpassa en visning och workshop för just din klass.  Med konsten och kulturarvet som utgångspunkt kan vi diskutera och reflektera över i stort sett vilka ämnen som helst.

Konsten är en bra utgångspunkt för den som vill diskutera värdegrundsfrågor, samhällsutveckling och fördomar. I konstsalarna visas utvalda verk ur museets samlingar svensk konst från 1600-talet och framåt. Vi kan göra övningar där klassen får träna på muntlig framställning eller kanske rentav planera in en annorlunda kemi-, fysik- eller mattelektion i utställningssalarna?

På museet finns också kulturhistoriska utställningar av olika slag.  Här kan du tillsammans med någon av våra museipedagoger utforma en lektion eller en workshop kring alla skolämnen från historia eller samhällskunskap till matematik eller svenska. Vi har haft grupper som arbetat med kemi, värdegrundsfrågor, entreprenörskap. Kontakta oss gärna för diskussion och förslag!

Ta gärna kontakt med någon av våra pedagoger innan du bokar, så ser vi tillsammans till att du och din grupp får ut så mycket som möjligt av besöket.
Upptäck museet på egen hand

Museets alla utställningar finns tillgängliga för dig och din grupp. Våra visningar går förstås att boka, men vi vill också ge er möjlighet att på egen hand bedriva undervisning i våra lokaler. 

För att lärarledda skolklasser ska få ett så bra besök som möjligt, vill vi gärna att ni föranmäler er. Vi kan samordna med andra bokningar och grupper och se till att det finns tillräckligt med material i ateljén och fika i kaféet för den som önskar. Kontakta bokning.

Du kan ladda hem lärarhandledningar inom olika teman. Du kan också ladda hem våra Key Cards med frågeställningar kring olika utställningar och konstverk. Key Cards finns också att låna i museets reception.

Du kan boka plats i Ateljén för din grupp och använda det material som finns där. 

Exempel på visningar:


Inspirationsvisning för lärare
En introduktionsvisning av museet för lärare, som kan ge en överblick av vad museet har att erbjuda och hur ni kan använda oss i undervisningen.

Forntid
Passar för låg- och mellanstadiet
Vi erbjuder visningar om de tre tidsperioderna stenålder, bronsålder och järnålder. Var för sig eller hela forntiden i en visning. Visningarna sätter den lokala forntiden i ett större perspektiv och tar upp förutsättningar för överlevnad, utveckling och förändring av gravskick, handel och kontakter, mode och utsmyckning, religion mm.
Kan bokas med workshop, där vi bl a kan prova trådslöjd, forntida verktyg och andra gamla hantverk.

Makt
Passar för mellanstadiet och uppåt
Vad är makt? Och vem har egentligen makt? Med utgångspunkt i vår konstsamling tittar vi på olika typer av makt och hur det sett ut i olika tider.
Kan bokas med workshop (bildövning).

Kropp och identitet
Passar för mellanstadiet och uppåt
I alla tider har det funnits ideal för hur våra kroppar ”bör” se ut, hur vi ska vara osv. I visningen diskuterar vi utifrån museets konstsamling hur kroppsideal och identitet sett ut, från 1700-talet och framåt.

Väder och Vind
Passar för låg- och mellanstadiet
I vår konstsamling tittar vi på hur några konstnärer målat olika typer av landskap, väder och årstider. Visningen kan kombineras med workshop i ateljén, där eleverna själva får prova på att måla olika slags natur – väder och vatten. (Max antal elever för workshop är 15 st)

Lika-Olika
Passar för hela grundskolan
Vem är jag och vem bestämmer hur jag ska vara? Hur var det förr? I bilder av konst från 1700-talet till idag funderar vi över detta. Vi ser oss om i konstsamlingen.

Historiebruk och källkritik
Vad är sanning? Vad vet vi till exempel om hur det gick till på 1500-talet, när bilden i historieboken kan vara målad trehundra år senare? Om detta och mycket mer berättar museets pedagog i denna lektion.

Fråga bilden
En visning om källkritik och bildanalys med utgångspunkt från Länsmuseet Gävleborgs stora samlingar av fotografier. I visningen ingår även möjligheter att arbeta i grupp med bildanalys.

Historien händer här
Visningen ger en introduktion till de historiska skeenden som man läser om i skolan. Berättelsen tar sin utgångspunkt i Gävleborgs län. Hur har vi påverkats av den nationella historien eller hur har den nationella historien påverkats av Gävleborg.

Modernismen i konsten
Passar för högstadiet och kan anpassas till lägre årskurser
Konsten under 1800- och 1900-talet. När konsten inte längre behövde likna verkligheten och konstnären blev friare.

Romantiken i konsten
Passar för högstadiet och kan anpassas till lägre årskurser
Konsten under 1800- och 1900-talet.  Var kom influenserna ifrån och vad var viktigt att visa?

Forntida fåfänga
Passar för högstadiet
Vad var snyggt under forntiden? Hur smyckade man sin kropp? Vilka likheter/skillnader finns jämfört med idag?

Vad är en konstnär? Vad är konst?
Konst kan vara allting, säger en del. Vad är en konstnär? Vi tittar på olika typer av konst i museets samlingar, från traditionellt måleri och skulptur till objekt och installationer. Vi diskuterar vad materialen består av, hur konstnären arbetat, vad vi tror att konstnären vill säga med sitt verk och vad vi själva tänker.

Konstens stilar
Vi ser på hur konstnärer arbetat och hur konsten utvecklats i olika tider. Från 1700-talets porträttkonst via landskapsmåleri, romantik, politisk konst och olika ismer till den samtida konsten.

Upptäck museet
Visningen kan anpassas till alla åldrar
Visningar av museibyggnaden och samtal kring vad ett museum är. Vad gör man där? Vilka jobbar på museet och varför finns det museer? Vi pratar bland annat om vad det är vi ser i museets utställningar och hur det har kommit dit. Vem bestämmer vilka saker man ska samla på? Vems historia är det vi får se? Frågor kring hur eleverna tror att vår tid, deras egen vardag, kommer att speglas på museerna. 

Halvdag med kulturmiljötema – hos er!
Passar för låg- och mellanstadieelever som har eller ska läsa om forntiden
Länsmuseet erbjuder ett program med inriktning på forntiden som riktar sig till länets skolor. Vi besöker er och under 3-4 timmar får ni en föreläsning om forntiden med lokalt fokus, provar på ett hantverk, får känna på föremål från museets samlingar samt gör en exkursion i närområdet och letar arkeologiska spår. 
Pris: 900 kronor


Boka visning här »