Handledningar för skolan

Här kan du ladda ner handledningar och KeyCards. Underlag för att arbeta på egen hand med din klass eller förskolegrupp.

Vill du titta på egen hand och fundera kring olika konstverk?

För skolan har vi tagit fram ett antal så kallade Key Cards till några av konstverken. Det är blad i A4 format lämpliga att skriva ut och består av en kort introduktion till ett konstverk följt av reflektionsfrågor och övningar. De passar även dig som vill titta på egen hand. Våra Key cards finns att ladda ned från hemsidan eller låna i receptionen. Vi utökar samlingen kontinuerligt.
KeyCard - Konstsalarna​

Ohtsedidh – samiska kulturyttringar i Mellansverige


Projektet Ohtsedidh – samiska kulturyttringar i Mellansverige har producerat en vandringsutställning som berättar om samiska spår i regionerna Dalarna, Gävleborg och Västmanland.

Utställningen bidrar till en ökad kännedom om den äldre samiska kulturen och kompletterar den nuvarande bilden av samer som ett nomadiserande, renskötande folk som hör hemma i fjällvärlden. Samernas historia inrymmer så många fler berättelser än den etablerade, t.ex. om sockenlappar som yrkesgrupp, om skickliga hantverkare, om ett folk som levt med och av naturen och därför lämnat få spår efter sig.

För skolor som vill arbeta med samiska spår i våra regioner finns det ett arbetsmaterial kopplat till utställningen och hemsidan.
Välkommen att ta del av vårt material!
www.ohtsedidh.se/foer-skolan/ ​
Ohtsedidhs affisch och två svartvita foton.En by i världen – förr i tiden

Rekommenderad målgrupp: Från åk 3

Anna-Clara Tidholms bok ”En by i världen – förr i tiden” vill vidga berättelserna om livet på landsbygden och dess sociala sammanhang. Hur såg livet ut för olika befolkningsgrupper på landsbygden i Sverige under andra halvan av 1800-talet?

Tilltalet i boken är öppet och lämnar stort utrymme för egna reflektioner och frågeställningar. Boken vill inspirera barn till att reflektera över sin nära historia.

Vad har hänt på platsen där jag bor?
Hur levde människorna som bodde i dessa hus?
Med vad lekte barnen?
Gick de i skolan?

Till boken finns en lärarhandledning som syftar till att inspirera till samtal och fördjupning.

Vad kan närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder?
Hur såg förutsättningarna ut, i natur och miljö, för befolkning och bebyggelse förr i tiden?

Lärarhandledningen är producerad av Hälsinglands museum och Länsmuseet Gävleborg i samarbete med Anna-Clara Tidholm och etnolog Maria Vallström, Hälsinglands Utbildningsförbund med stöd av Region Gävleborg och Kulturrådet.

Mer om  handledningen och för nerladdning här:
En by i världen – förr i tiden
Omslag En by i världenVandringar i Gävle – Upptäck din kulturhistoria

Målgrupp: Grundskolan

Producent: Länsmuseet Gävleborg, 2019

Det här materialet är tänkt som en inspiration för lärare som vill använda boken Vandringar i Gävle - Upptäck din kulturhistoria i sin undervisning. (Boksläpp 18 september 2019.)

Lärarhandledningen utgår från fem olika temavandringar som rör sig i olika delar av staden och som speglar olika historiska skeenden i stadens historia. Förslagen på uppgifter är valda för att kunna användas i olika ämnen, som historia, samhällskunskap, bild, svenska och teknik. Varje vandring har ett tema och är uppdelad i olika uppgifter för olika årskurser.

Avsikten med uppgifterna är inte att hitta ”rätt” svar på skylten som uppgiften utgår ifrån, utan att skyltens faktauppgifter tillsammans med vad som kan iakttas i området ska ge möjlighet till reflexioner inför de frågeställningar som finns. Använd materialet som en inspiration och plocka det som passar din klass och de teman som ni arbetar med.
Handledning
Välkommen att ladda ner materialet här. Hoppas att du finner inspiration till att vilja jobba med bebyggelse- och kulturhistoria. Hör gärna av dig till oss med frågor.

Ladda ner handledningen här:
Vandringar i Gävle - Upptäck din kulturhistoria
Omslag Vandringar i GävleDrömmen om skolan
Om romers kamp för utbildning

Målgrupp: Årskurs 7-9 och gymnasiet

Utställningen:
Initiativ: Erland Caldaras/Romska kulturcentret Malmö & Gunilla Stenberg/Hälsinglands museum.
Producent: Hälsinglands museum & Annica Carlsson Bergdahl/Rot produktion i samarbete med Romska Kulturcentret i Malmö.

Det pedagogoska materialet är producerat av: 
Sofia Dahlquist, sofiapedagog, mars 2018.


Detta pedagogiska material är tänkt att kunna användas före, under och efter ett besök i utställningen.

Syftet med materialet är att
• eleverna ska lära sig mer om romers situation både förr och nu
• eleverna får reflektera och diskutera utifrån olika perspektiv på utbildning och skola
• eleverna får reflektera och diskutera utifrån frågor kring värderingar, fördomar och diskriminering

Övningarna bygger framför allt på material som finns i vandringsutställningen.

Det flesta övningarna är tänkta att genomföras på plats i utställningen. Andra övningar kan göras i klassrummet i anslutning till utställningen. Övningarna är markerade med ”gör i utställningen” respektive ”gör i klassrummet”. Vissa övningar går att göra på båda ställena och har därför dubbla markeringar.

Det finns några saker som är bra att tänka på innan arbetet startar. I klassen kan det exempelvis finnas romska elever som är helt öppna med sin romska identitet samtidigt som det kan finnas andra elever som medvetet döljer sitt romska ursprung. Det kan också finnas elever med egna erfarenheter av diskriminering från olika sammanhang. Vill någon elev dela med sig av sina egna erfarenheter är detta självklart okej. Men kräv aldrig att någon elev ska behöva berätta.

Övningarna kan sätta igång negativa och jobbiga tankar hos eleverna. Det kan också leda till att det kommer fram fördomsfulla eller kränkande attityder och värderingar bland eleverna. Tänk alltid igenom innan du börjar arbetet hur du som ledare ska agera i dessa situationer.

Det pedagogiska materialet får användas fritt och du som ledare väljer vilka övningar som passar din grupp, beroende på vilken typ av frågor ni vill fördjupa er i, gruppens förutsättningar och hur lång tid ni har på er. I slutet av materialet finns tips på fakta och fördjupningsmaterial för er som vill veta mer. Där finns också det pedagogiska materialets kopplingar till skolans styrdokument, Lgr 11 och Gy 2011.

Ladda ner handledningen här:
Drömmen om skolan. Om romers kamp för utbildning
Omslag Drömmen om skolanTre konflikter i Gävleborg som förändrade historien

Ett pedagogiskt material om källkritik och historiebruk

Målgrupp: Åk 9, gymnasiet, vuxenutbildning och folkhögskola
Producerat av: Hälsinglands Museum, Arkiv Gävleborg och Länsmuseet Gävleborg, 2016

Tre händelser i vårt län som alla på sitt sätt bidragit till att förflytta samhällets ståndpunkter under 1900-talets första del. Ljusne 1905, Mackmyra 1906 och Sandarne 1932. De tre berättelserna utgår ifrån hur fackföreningsrörelsen gradvis stärktes och hur föreningsrätten blev en självklar del av överenskommelsen.

Utifrån arkivmaterial som tidningsartiklar, fotografier, vykort, fanor och standar och affischer vill vi visa hur olika sidor skildrade händelserna. Eleverna får göra källkritiska överväganden och undersöka hur historia kan brukas i olika syften.
Handledning
Välkommen att ladda ner materialet här. Hoppas att du finner inspiration till att vilja jobba med källkritik och historiebruk. Hör gärna av dig till oss med frågor.

Ladda ner handledningen här:
Källkritik och historiebruk
Omslag som vidar barnhänder som håller i en nyckelKnacka på i ett kulturarv


Målgrupp: Barn i yngre förskoleåldern
Producerat av: Litteraturhuset i Sandviken, Länsmuseet Gävleborg och Ovanåkers kommun, 2015

I förskolans läroplan ingår att föra över kunskaper om ett kulturarv från en generation till nästa. Medvetenheten om ett eget kulturarv ska bidra till att barnen utvecklar en förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. 

Inspirationsmaterialet Knacka på i ett kulturarv är framtaget för förskolebarn och pedagoger som vill undersöka kulturarvens miljöer. Materialet utgår från författaren Anna-Clara Tidholms barnbok Knacka på. Materialet är utvecklat utifrån världsarvet Hälsingegårdar, men går utmärkt att använda även i arbetet med andra lokala kulturarv.
Handledning
Välkommen att ladda ner materialet här. Hoppas att du finner inspiration till vidare arbete i din förskola eller i en annan barngrupp. Hör gärna av dig till Länsmuseet Gävleborg eller Litteraturhuset för att berätta om vad ni gjort eller för att ställa frågor.

Ladda ner handledningen här:
Knacka på i ett kulturarv


Rapport
Rapporten Små barns perspektiv på ett kulturarv har tagits fram av Litteraturhuset i samarbete med Länsmuseet Gävleborg och Ovanåkers kommun. I rapporten gör pedagogen Anna Nirs Westlund reflektioner kring syfte, koppling förskolans läroplan och barns lärande.

Ladda ner rapporten här:
Små barns perspektiv på ett kulturarv
Omslag som vidar barnhänder som håller i en nyckel


Finns det en gräns?


Målgrupp: Åk 9, gymnasiet, vuxenutbildning och folkhögskola
Producerat av: Hälsinglands Museum, Arkiv Gävleborg och Länsmuseet Gävleborg, 2015

Syftet med filmen och det pedagogiska materialet är att erbjuda skolor möjlighet att vidareutveckla elevernas förståelse för samtidens aktuella frågor och utveckla sin beredskap inför framtiden. Vi vill även stimulera elevernas förmåga till personliga ställningstaganden.
Handledning
Vi vill med denna lärarhandledning inspirera och ge tips till lärare om hur man pedagogiskt kan arbeta i elevgrupper med kortfilmen Finns det en gräns? som tar upp frågor kring engagemang, yttrandefrihet, martyrskap och historiebruk.

Ladda ner handledningen här:
Finns det en gräns  
Film
Medverkande i filmen är Per Wirtén, författare och skribent, Nabila Abdul Fattah, debattör och skribent, Kristina Wicksell, debattör och skribent och Hannes Thelin, gymnasieelev.

Filmare och regissör är Niklas Rydén, Scen Atalante
Filmen, som är 25 minuter lång, är producerad av Hälsinglands museum, Arkiv Gävleborg och Länsmuseet Gävleborg. 


Hela fimen:

Finns det en gräns? from Scenarkivet on Vimeo.


Nedan finns tre kortversioner av filmen:

Omslag till handledningen Finns en gräns. På omslaget visas utsnitt ur olika utställningar