Handledningar för skolan

Här kan du ladda ner handledningar och underlag för att arbeta på egen hand med din klass eller förskolegrupp.

Knacka på i ett kulturarv


Målgrupp: Barn i yngre förskoleåldern
Producerat av: Litteraturhuset i Sandviken, Länsmuseet Gävleborg och Ovanåkers kommun, 2015

I förskolans läroplan ingår att föra över kunskaper om ett kulturarv från en generation till nästa. Medvetenheten om ett eget kulturarv ska bidra till att barnen utvecklar en förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. 

Inspirationsmaterialet Knacka på i ett kulturarv är framtaget för förskolebarn och pedagoger som vill undersöka kulturarvens miljöer. Materialet utgår från författaren Anna-Clara Tidholms barnbok Knacka på. Materialet är utvecklat utifrån världsarvet Hälsingegårdar, men går utmärkt att använda även i arbetet med andra lokala kulturarv.

 
Handledning
Välkommen att ladda ner materialet här. Hoppas att du finner inspiration till vidare arbete i din förskola eller i en annan barngrupp. Hör gärna av dig till Länsmuseet Gävleborg eller Litteraturhuset för att berätta om vad ni gjort eller för att ställa frågor.

Ladda ner handledningen här:
Knacka på i ett kulturarv


Rapport
Rapporten Små barns perspektiv på ett kulturarv har tagits fram av Litteraturhuset i samarbete med Länsmuseet Gävleborg och Ovanåkers kommun. I rapporten gör pedagogen Anna Nirs Westlund reflektioner kring syfte, koppling förskolans läroplan och barns lärande.

Ladda ner rapporten här:
Små barns perspektiv på ett kulturarv
Omslag som vidar barnhänder som håller i en nyckel


Finns det en gräns?


Målgrupp: Åk 9, gymnasiet, vuxenutbildning och folkhögskola
Producerat av: Hälsinglands Museum, Arkiv Gävleborg och Länsmuseet Gävleborg, 2015

Syftet med filmen och det pedagogiska materialet är att erbjuda skolor möjlighet att vidareutveckla elevernas förståelse för samtidens aktuella frågor och utveckla sin beredskap inför framtiden. Vi vill även stimulera elevernas förmåga till personliga ställningstaganden.

 
Handledning
Vi vill med denna lärarhandledning inspirera och ge tips till lärare om hur man pedagogiskt kan arbeta i elevgrupper med kortfilmen Finns det en gräns? som tar upp frågor kring engagemang, yttrandefrihet, martyrskap och historiebruk.

Ladda ner handledningen här:
Finns det en gräns  
 
Film
Medverkande i filmen är Per Wirtén, författare och skribent, Nabila Abdul Fattah, debattör och skribent, Kristina Wicksell, debattör och skribent och Hannes Thelin, gymnasieelev.

Filmare och regissör är Niklas Rydén, Scen Atalante
Filmen, som är 25 minuter lång, är producerad av Hälsinglands museum, Arkiv Gävleborg och Länsmuseet Gävleborg. 


Hela fimen:

Finns det en gräns? from Scenarkivet on Vimeo.


Nedan finns tre kortversioner av filmen:

Omslag till handledningen Finns en gräns. På omslaget visas utsnitt ur olika utställningar